Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Търговище и Фондация "Туризъм и устойчиво развитие" - Търговище и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Туристически информационен център
гр.Търговище, ул. Св. Св. Кирил и Методий 4
URL: http://www.targovishte.yes.bg/
Последна актуализация на 21.11.2007