Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Търговище и Фондация "Туризъм и устойчиво развитие" - Търговище и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Създаване и промоция на пазарен културно-туристически продукт в Община Търговище

Презентация: BG 0102.03-0006 (1,84 MB)

Проект BG 0102.03-0006 цели устойчиво развитие на туризма в Община Търговище чрез създаване и разработване на пазарно-ориентиран продукт културен туризъм, основан на културно-историческото наследство и винарските традиции на региона.

Подобрено е състоянието на съществуващата туристическа инфраструктура, изпълнена е указателна и информационна маркировка.

Музеен комплекс в квартал Вароша - училище "Св.св. Седмочисленици".

 • Създадени са нови туристически продукти, базирани на автентичността и уникалността на културно-историческото наследство на Община Търговище, както и на традициите във винопроизводството.

Основа на създадените туристически продукти са: историческият Възрожденски квартал "Вароша" в град Търговище, музейният комплекс в град Търговище, крепостта Крумово кале /Мисионис/, византийска базилика и светилище на Аполон край с.Драгановец, ЛВК Винпром АД-Търговище, винарна "Слънчева долина" в с.Надарево, лозовите масиви край село Кралево.

 • Изграден е Посетителски център, който ще поеме функцията на структура за интегрирано управление на дестинацията като цяло.
 • Дестинацията ще се рекламира на националния и международния пазар чрез изготвените пълна гама печатни  рекламни материали, видео клип и филм, CD, web site, участие в туристически борси и изложения; турове за журналисти и туроператори.

Създадени са пътеводител на дестинацията, дипляни за училище Св.св.Седмочисленици, Етнографската експозиция, Нумизматичната колекция, вината на Търговищкия край, събитията от културния календар на Търговище, както и каталог на Археологическата експозиция и каталог "Акварелите на проф.Никола Маринов". Първата реклама бе направена на борсите в Мадрид и Лондон.

 • Осъществено бе обучение на 30 свързани с туризма туризма лица по следните модули: бизнес комуникации, културно наследство, маркетинг в туризма, музейно дело и музеен мениджмънт, туристическа анимация и атракции, туристически бизнес, туристическа промоция
 • Осъществена е предварителна подготовка за кандидатстване за получаване на сертификата ISO 9001-2000 (международен стандарт за управление на качеството)чрез изготвяне на Наръчник за управление на качеството, процедури, инстукции и допълнителна системна документация, годишен план за одити, проведено е обучение за експерти и вътрешни одитори

Основни цели

  Изготвена е система за управление на информацията в Посетителския център и е проведено обучение на експерти.
  • изграждане на модерна туристическа инфраструктура
  • подобряване състоянието на местния туристически пазар
  • съхраняване на културното наследство на региона чрез туризъм
  • разкриване на устойчиви работни места в туризма
  • създаване на нови възможности за инвестиране в туризма и насърчаване на инвеститорските инициативи
  • прилагане на успешни модели и практики в туризма

  Очаквани резултати

  • действащ Посетителски център
  • съвременна и качествена туристическа инфраструктура
  • устойчиви работни места за квалифициран човешки ресурс в туризма
  • съхраняване на културното наследство на региона чрез туризма
  • развитие на туризма като икономически отрасъл
  • изграждане на партньорски мрежи от професионалисти в туризма
Последна актуализация на 21.11.2007