Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Търговище и Фондация "Туризъм и устойчиво развитие" - Търговище и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Изложение Търговище

Първото “Изложение Търговище” е открито през месец май 1992 година в рамките на традиционния пролетен панаир. В залите на Художествената галерия “Никола Маринов”, своята първа продукция демонстрират производители и търговци, представители на български и чуждестранни фирми.

Създадените традиции и утвърденото име на панаира трайно привличат много изложители.

Адрес: 7700 гр.Търговище
пл. ”Свобода”, Община Търговище
URL: http://targovishte.elnics.com/fair


Последна актуализация на 21.11.2007