Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Търговище и Фондация "Туризъм и устойчиво развитие" - Търговище и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Вината на Търговище

Лозарството и винарството са традиционни отрасли за Община Търговище. Редица са медалите, получени от разнообразните сортове вино в региона.

В гр. Търговище се намира дружеството “ЛВК-Винпром” АД, което е с традиции в производството на висококачествени бели и червени вина, пенливи и естествено пенливи вина, вермути и високоградусови алкохолни напитки. Негови вина са печелили редица награди на български и чужди изложения.

В региона на с. Надарево  се намира винарна “Слънчева долина” ООД , в която се бутилират вина.

В землището на с. Кралево има лозови масиви, от които се прави прочутото не само в нашата страна вино “Кралевски мискет”.

Последна актуализация на 21.11.2007