Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Търговище и Фондация "Туризъм и устойчиво развитие" - Търговище и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Бензиностанции и газстанции

“Автоком” ООД

гр. Търговище 7700
комплекс “Юкя”
ул. ”Кюстенджа”
тел.: 0601 62 785

“Бора”- газстанция

ул. ”Цар Освободител”

“Ванеда” ООД – газстанция

бул. ”Цар Освободител” 32
тел.: 0601 43 496

“Лукойл” – бензиностанция и газстанция

пътя за Омуртаг и София

“Озирис” - бензиностанция

гр. Търговище 7700
бул. ”29-и януари”

“Петрол” АД - бензиностанция

гр. Търговище 7700
бул. ”29-и януари”

“Тайфун” - бензиностанция

гр. Търговище 7700
Индустриална зона
тел.: 0601 49 474

Последна актуализация на 21.11.2007