Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Търговище и Фондация "Туризъм и устойчиво развитие" - Търговище и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Държавни и обществени институции

Областна администрация - Търговище
гр. Търговище 7700
ул. ”Ст. Караджа” 2
тел.: 0601 62 358, 64 228, 64 386
факс: 0601 66 654
e-mail: oblast@elnics.com

Община Търговище
гр. Търговище
пл. ”Свобода”
тел.: 623 33
e-mail: obshtina@elnics.com
URL: http://obshtina.elnics.com

“БТК” ЕАД
гр. Търговище 7700
ул. ”Никола Богданов”
тел.: 0601 64 444, 62 224

“Български пощи”
гр. Търговище 7700
ул. ”П.Р.Славейков” 41
тел.: 0601 62 000, 62 828

“ВиК” ООД
гр. Търговище 7700
бул. ”29-и януари”
тел.: 0601 62 959
e-mail: wiktg@mbox.infotel.bg

“Електроразпределение - Варна” ЕАД, клон Търговище
гр. Търговище 7700
ул. ”Генерал Столетов”
тел.: 0601 62 286, факс: 0601 64 341

Окръжна прокуратура
гр. Търговище 7700
ул. ”П. Р. Славейков” 49
тел.: 0601 65 538, 63 216

Окръжен съд
гр. Търговище 7700
пл. ”Свобода”
тел.: 0601 62 024, 62 129

РСПАБ (пожарна)
гр. Търговище 7700
бул. “Никола Маринов”
тел.: 0601 62 169, 67 738, 166

Последна актуализация на 21.11.2007