Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Търговище и Фондация "Туризъм и устойчиво развитие" - Търговище и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Транспорт

Автогара

бул. ”Никола Маринов” 5
тел.: 64 316

ЖП гара

бул.”29-ти януари”
Тел.: 0601 675 60, 629 59

Билетен интер център – автобуси “ЕТАП” и “ГРУП”

ул. ”Ст. Караджа” 4
тел./факс: 27 762
Е-mail: inter_rp@abv.bg

Минибус Йорданов и сие СД

тел.: 64 613


Таксиметров транспорт

Експрес Груп ООД – тел.: 6142, 62 442

Такси Търговище – тел.: 6154, 62 020

Такси Експрес – тел.: 6148, 63 930

СБА такси – тел.: 6149

Лъки Такси – тел.: 6151, 66 626

Последна актуализация на 21.11.2007