Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Търговище и Фондация "Туризъм и устойчиво развитие" - Търговище и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Застрахователни институции

“Булстрад” АД

гр. Търговище 7700
ул. ”В. Левски”
тел./факс: 0601 67 360

ЗАД “Алианц-България”

гр. Търговище 7700
ул. ”В. Левски” 32
тел.: 0601 61 620

ЗАД “Армеец”

гр. Търговище 7700
ул. ”В. Левски” 2, п.к. 232
тел./факс: 0601 61 606

ЗАД “Виктория”

гр. Търговище 7700
ул. ”Г. С. Раковски” 24
тел./факс: 0601 66 011

ЗД “Орел”

гр. Търговище 7700
ул. ”В. Левски” 20
тел.: 0601 66 765, 65 418

“Евроинс”

тел.: 0601 67 364

“Бул Инс”

тел.: 0601 67 331

ДЗИ

тел.: 0601 67 746

“Български имоти”

гр. Търговище 7700
ул. ”Гладстон” 4
тел.: 0601 65 322

Последна актуализация на 21.11.2007