Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Търговище и Фондация "Туризъм и устойчиво развитие" - Търговище и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Банки

“Биохим” АД

гр. Търговище 7700
бул. ”29 януари”
тел.: 23 091

“Хеброс” АД

гр. Търговище 7700
ул.”Георги Бенковски” 1
тел.: 62 070, 62 009

“Българска пощенска  банка” АД

гр. Търговище 7700
бул. ”29 януари”
тел.: 61 721, 61 724

“Обединена българска банка” АД

гр. Търговище 7700
ул. ”П. Р. Славейков” 47
тел.: 69 169

“Първа източна международна банка” АД

гр. Търговище 7700
ул. ”Васил Левски” 7
тел.: 62 617, 65 742

“Росексимбанк” АД

гр. Търговище 7700
ул. ”П. Р. Славейков” 2
тел.: 62 840

ТБ “Алианц България” АД

гр. Търговище 7700
ул. ”Васил Левски” 32
тел.: 0601 62 617, 65 742

“Централна кооперативна банка” АД

гр. Търговище 7700
ул. ”Васил Левски” 5
тел.: 69 122
URL: http://www.ccbank.bg

“Юнионбанк” АД

гр. Търговище 7700
ул. ”Стефан Караджа” 36
тел.: 62 608, 62 605
e-mail: union_tg@tshte.net

Банка “ДСК

гр. Търговище 7700
тел.: 0601 62 089
факс: 0601 62 133
URL: http://www.dskbank.bg

Последна актуализация на 21.11.2007