Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Търговище и Фондация "Туризъм и устойчиво развитие" - Търговище и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Аптеки

Денонощна аптека “Адонис”

гр. Търговище
кв. ”Запад”, бул. ”Сюрен”
тел.: 45 366

Аптека “Панацея”

гр. Търговище
Търговски комплекс “Лора”
тел.: 69 293
e-mail: panatseya@elnics.com

Аптека “Санита”

гр. Търговище
ул. ”В. Левски” 7
тел.: 65 286, 62 055, 62 491
факс: 64 694

Aптека “Стаменови”

гр. Търговище
ул. ”Братя Миладинови” 31
тел.: 0601 69 321

Аптека “Зорница”

гр. Търговище 7700
Базар “Сюрен”
тел.: 0601 45 154

Аптека “Авицена”

гр.Търговище 7700
ул. ”Д. Груев” 14
тел.: 0601 63 505

Аптека “Белладона”

гр. Търговище 7700
ул. ”Трапезица” 9
тел.: 0601 66 312

Аптека “Вълкова”

гр. Търговище 7700
ул. ”П. Р. Славеков” 4
тел.: 0601 64 204

Аптека “Деметра”

гр. Търговище 7700
ул. ”3-ти март” 23
тел.: 0601 46 924

Аптека “Вампорови”

гр. Търговище
ул. ”Трайко Китанчев”
тел.: 0601 48 672

Последна актуализация на 21.11.2007