Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Търговище и Фондация "Туризъм и устойчиво развитие" - Търговище и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Здравни услуги

“ДКЦ 1-Търговище” ЕООД

гр. Търговище
кв. ”Запад”
бул. ”Сюрен”
тел.: 0601 66 290, 0601 64 891 вътр. 494
факс: 0601 64 890

“МБАЛ - Търговище” АД

гр. Търговище
кв. ”Запад”
тел.: 0601 64 891
факс: 0601 64 864

Медицински Център “Солигена”

гр. Търговище
ул. ”Пирин” 16
тел.: 66 070

Специализирана Хирургична Болница за активно лечение”Папуров”

гр. Търговище
ул. ”Пирин” 16
тел.: 66 070

Център за психично здраве

гр. Търговище
бул. ”Тр. Китанчев”
тел.: 43 820

Спешна медицинска помощ

гр. Търговище
ул. ”В. Петлешков” 27
тел.: 43 973, 43 971, 46 690

Медицински център Вита-Ирис ЕООД

гр. Търговище
ул. ”Братя Миладинови”
тел.: 62 773

Медицински център д-р Симеонов

гр. Търговище
ул. ”Хаджи Димитър” 2
тел.: 61 737

Медицински център д-р Тасков

гр. Търговище
ул. ”Г. Бенковски” 5, вх. А
тел.: 63 404, 61 615

РВМС

гр. Търговище
бул. ”29 януари” 2
тел./факс: 0601 63 416

Последна актуализация на 21.11.2007