Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Търговище и Фондация "Туризъм и устойчиво развитие" - Търговище и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Видове туризъм

РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ

Своеобразният архитектурно-исторически облик на гр. Търговище започва да се изгражда още през  ХIХ век. На територията на общината съществува богато културно-историческо наследство.

Положителните тенденции свързани с развитието на културния туризъм в Община Търговище са:

  • Паметниците на културата са лесно достъпни за посещения
  • Всички обекти представляват интерес за чуждестранни и български посетители, за широк кръг от хора с различна квалификация, образование и интереси
  • Постоянство в провеждането на театрални, хорови фестивали и други културни прояви
  • Традиционно добра организация за провеждането на пролетното и есенно изложение и целенасочена общинска политика за увеличаване на българските и чуждестранни участници
  • Наличието на развлекателни заведения-ресторанти, кафенета и др., в близост до културни обекти (Касъровата къща и др.)

РАЗВИТИЕ НА ЕКОТУРИЗЪМ

На територията на Община Търговище се намират екологично чистите райони “Герлово” и “Сърта”. Те, заедно с красивите горски масиви в местностите ”Парка” и “Боаза”, наличието на язовири и природни забележителности, са предпоставка за развитието на екологичен туризъм. Тук се включват и регионалните туристически маршрути (местността ”Парка” - хижа ”Младост” - с. Пролаз) и др.

РАЗВИТИЕ НА БАЛНЕОЛЕЧЕБЕН ТУРИЗЪМ

На база лечебните свойства на прочутата Търговишка минерална вода "Боаза" има изграден санаториално-туристически комплекс.

РАЗВИТИЕ НА СПОРТЕН ТУРИЗЪМ

На територията на общината са традиционно развити спортното ориентиране, коло-туризъм, воден туризъм, пещерно дело и пешеходен туризъм. Традиционно силни спортове за Търговище са футбол, автомобилизъм, борба, тенис на маса, спортна стрелба, художествена гимнастика.

РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ

Множество фамилни хотели и частни квартири са подходящи за селски туризъм и предлагат маршрути по природни пътеки и др. Голяма част от селските къщи в региона представляват малки селски стопанства, където може да се почувства уникалната селска атмосфера.

РАЗВИТИЕ НА ЛОВЕН И РИБОЛОВЕН ТУРИЗЪМ

На територията на Община Търговище има ловно-туристически район от 300 хектара, където може да се срещне рядък и търсен за обстрел дивеч - сърни, елени, диви свине, лисици, язовци, вълци и др. Птичият свят показва голямо разнообразие на видове. Обект на лов са: яребици, фазани, пъдпъдъци, гълъби, гургулици. Множеството язовири в региона предоставят условия за практикуване и на риболовен туризъм.

РАЗВИТИЕ НА ВИНЕН ТУРИЗЪМ

Винарството и лозарството са традиционни отрасли за община Търговище. В гр. Търговище се намира дружеството “ЛВК - Винпром” АД, което е с традиции в производството на висококачествени бели и червени вина, пенливи и естествено пенливи вина, вермути и високоградусови алкохолни напитки. Добре познати зад граница и в България са белите вина Траминер, Шардоне, Мускат, Совиньон блан, червените Каберне Совиньон резерва и Мерло резерва. В землището на с. Кралево туристите могат да посетят лозовите масиви, от които се прави прочутото вино “Кралевски мискет”.

Търговище е с традиции в производството на висококачествени бели и червени вина
Търговище е с традиции в производството на висококачествени бели и червени вина
Последна актуализация на 21.11.2007