Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Търговище и Фондация "Туризъм и устойчиво развитие" - Търговище и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Туроператори, инфоцентрове

Туристически Информационен център

ул. Св. св. Кирил и Методий
URL: http://www.targovishte.yes.bg/

ТА “Мираж Травел”

ул. ”Гладстон” 7
тел.: 0601 62 741

Туристическо дружество “Никола Симов”

тел.: 0601 67 744

Последна актуализация на 21.11.2007