Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Търговище и Фондация "Туризъм и устойчиво развитие" - Търговище и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Сградата на Банка “ДСК”

Сградата е на бившата Популярна банка - Търговище, открита е на 1 януари 1931 г.

Последна актуализация на 21.11.2007