Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Търговище и Фондация "Туризъм и устойчиво развитие" - Търговище и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Училище “Хаджи Руси”

Адрес: бул. “Цар Освободител” № 1

Тук се помещава археологическата експозиция на Историческия музей. Хронологично обхваща времето от VII хил. пр. хр. до XIV в. Представени са неолитната, халколитната и бронзовата епохи, античността и средновековието. Експонатите са разположени в седем зали на обща площ 354 м2. Сред тях има такива, които са уникални и нямат точни аналози, като например известната култова сцена от с. Овчарово (халколитна епоха), позлатената керамична урна-хидрия от с. Кралево (III в. пр. Хр.), комбинираният сребърен хирургически инструмент от Люблен (II в. сл. Хр.) и др.

Последна актуализация на 21.11.2007