Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Търговище и Фондация "Туризъм и устойчиво развитие" - Търговище и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Туристически забележителности

Малко познато, но изненадващо богато е културно-историческото наследство. Районът е обитаван от най-дълбока древност. Открити са останки на селища още от времето на неолита (6000г. пр. Хр). По-късни археологически находки говорят за цивилизацията на траките и римляните. През ХVІІ в. Търговище вече е средище на най-известния панаир в европейската част на Османската империя. Особен интерес представляват енеолитната култова праисторическа сцена от с.Овчарово,  тракийското златно съкровище от с. Кралево (ІІІв.пр.Хр.). В Търговищкия край туристите могат също така да посетят петкорабната византийска базилика край с. Драгановец, древния град Мисионис (Крумово кале).  Богатството на руини от крепости в района на прохода Дервента препращат към Средновековна България и Византия. Напоен с романтиката на Възраждането е старинният квартал Вароша в град Търговище.

Уникалното съчетание на природни дадености и климат, исторически и културни забележителности превръщат община Търговище в привлекателно място за вътрешен и международен туризъм.

Последна актуализация на 21.11.2007