Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Търговище и Фондация "Туризъм и устойчиво развитие" - Търговище и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Мизия Милк ООД

Мизия Милк ООД - Търговище е специализиран производител на краве, овче и козе сирене, кашкавал “Витоша” и “Балкан” от овче мляко, кашкавалено роле, извара и масло в различни разфасовки и грамажи.

гр. Търговище, Индустриална зона
Тел.: 0601 62 631, факс: 0601 65 136
е-mail: mizia_milk@abv.bg

Последна актуализация на 21.11.2007