Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Търговище и Фондация "Туризъм и устойчиво развитие" - Търговище и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
“Енергия” АД Търговище


Създадено през 1971 г. по лиценз на немската фирма VARTA.

Производител на акумулаторни панцерни батерии:

- тягови тип PzS с напрежение 12, 24, 40, 48, 80 V и капацитет от 75 до 840 Ah
- стационарни OpzS работещи с течен електролит и OpxV - необслужваеми

Специални батерии:

- стартерни за дизелови локомотиви
- за осветление в ж.п. транспорта
- тягови за рудодобивната промишленост

Произвежда всички основни части и детайли за монтаж на акумулаторни батерии.

Реализира средно годишна продукция на стойност 13 млн. USD. Въведена е система за управление на качеството EN ISO 9001:2000. Продукцията е сертифицирана “Технотест” - България, “ТЮФ Рейнланд”- Германия, ЦКБ “Связи” - Русия, “Мертконтол: - Украйна, “Трансмаг” към Академията на науките на Украйна.

7700 Търговище
тел: 0601/ 62 279
факс: 0601/ 66 514
E-mail: energia@energia-ltd.com 
URL: http://www.energia-ltd.com/

Последна актуализация на 21.11.2007