Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Търговище и Фондация "Туризъм и устойчиво развитие" - Търговище и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Инфраструктура

Централни пътно-транспортни артерии пресичат в четирите направления територията на общината. Първокласен път І-4 “София-Велико Търново-Варна” минава през град Търговище. Предвижда се също така автомагистрала “Хемус” да преминава на разстояние 1-15 км. от града. Общината разполага с две железопътни гари по линията София-Горна Оряховица-Варна. На 13км. от град Търговище се намира базата на Летище ”Търговище”, което е с уникално разположение: отстои на 25км. от Шумен и на 30км. от Разград.

Общината притежава добре изградени енергийна и телекомуникационни мрежи. В процес на развитие е газопреносната мрежа. Промишлената зона и социалните заведения на град Търговище са изцяло газифицирани. В момента се работи по изграждане на газопреносна мрежа за бита.

Предстои изграждането на пречиствателна станция за отпадни води в гр. Търговище по Програма ИСПА. Водоснабдяването на населените места е по-високо от средното за страната, въпреки оскъдността на водни ресурси.

В близост до Търговище и в самия град са локализирани няколко минерални извора с лечебно-профилактични характеристики. За задоволяване водните ресурси със стопанско предназначение в общината са изградени 37 язовира.

Функционират съвременна телекомуникационна система и е налице пълен достъп до Интернет. Покритието на мобилни мрежи се осъществява от три оператора на мобилни комуникации – “Мобиком”, ”Глобул”, ”Мобилтел”.

Последна актуализация на 21.11.2007