Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Търговище и Фондация "Туризъм и устойчиво развитие" - Търговище и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Геостратегическо положение

Община Търговище е разположена в плодородната и живописна Дунавска равнина на територия от 872 кв.км. Граничи с общините Шумен, Преслав, Омуртаг, Попово, Антоново и Лозница. С население от 60890 жители и 52 населени места общината се нарежда на осмо място по брой на населените места, петнадесето по територия и на двадесет и трето място по брой на населението.

Град Търговище е областен и общински административен център. Разположен е на важен исторически и географски кръстопът - между Дунава и Стара планина, на международен път Е 772 “София - Велико Търново - Варна” и път Русе - Сливен. Близостта на града до изходните пунктове на страната Варна (110 км) и Русе (100 км) го превръща в естествено стратегическо кръстовище на тези направления. Удобна е и връзката през Стара планина и Южна България към Босфора и Мала Азия.

На 13 км. от гр. Търговище се намира базата на “Летище Търговище”. То е добра даденост за региона и предстои неговото възстановяване с оглед обслужване територията на три области – Търговище, Шумен и Разград.


Последна актуализация на 21.11.2007