Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Търговище и Фондация "Туризъм и устойчиво развитие" - Търговище и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
По следите на миналото

Археологическите сведения доказват, че по тези места човешки живот е имало още през медно-каменната епоха (халколит) - V-IV хилядолетие пр.н.е. Открити са неолитни селища от VII – VI хилядолетие преди новата ера. Проучени са селищни могили в Овчарово, Поляница, Подгорица, Търговище. Идентифицирани са културите “Поляница” и “Овчарово”. За “Поляница” е установено наличието на градоустройствена концепция още от края на ранния неолит. Край с. Кралево е открито известното в цял свят “Кралевско съкровище” от III век пр.н.е., състоящо се от две части – конска амуниция, апликирана със злато и погребални дарове – накити. До с. Драгановец са открити останки от петкорабна базилика от византийския период, която е била изградена върху тракийско светилище. Крепостите и селищата край Търговище разкриват значимото място, което регионът е заемал в живота на Първото и Второ Българско царство. Смята се, че в района на крепостта Крумово кале се е намирал античният град Мисионис.

От 1573 г. в данъчния регистър на Османската империя за първи път се среща старото наименование на селището - Ески Джумая. От XVII в. то вече административен център и средище на най-известния панаир в европейската част на Империята. Тук си дават среща стоките и културата на Австрия, Германия, Англия, Русия, Близкия изток и Арабския свят.

Допирът с европейската култура и жаждата за знание подготвят почвата за активна просветна дейност. Още в ХVІІІ век тук е открито килийно училище, което през 1846 г. е преобразувано в светско. В него учителства големият възрожденец Петко Р. Славейков. По това време в града са изградени християнска църква и читалище. Панаирната и занаятчийската слава на Търговище се запазват и в епохата на Възраждането. Развиват се множество занаяти - абаджийство, мутафчийство, гайтанджийство, обущарство и др.

След Освобождението, съхранявайки добрите традиции от миналото, градът поема по пътя на европеизацията и напредъка.

През 1934 г. Ески Джумая е преименуван в град Търговище, от 1959 г. той е административен център на окръга, по-късно – на областта.

Последна актуализация на 21.11.2007