Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Търговище и Фондация "Туризъм и устойчиво развитие" - Търговище и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Община Търговище

7 700 Търговище
Площад „Свобода”
Тел/факс +359601/62333
www.bulgaria.domino.bg/targovishte

Последна актуализация на 21.11.2007