Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Търговище и Фондация "Туризъм и устойчиво развитие" - Търговище и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Идиризова кория

“Идиризова кория” са група от седемнайсет вековни цера със средна възраст 150 години, останки от церова кория в ПФ на село Дългач, община Търговище. Там също се намират и "Четирите цера”, представени от четири вековни цера на възраст около 300 години.

Последна актуализация на 21.11.2007