Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Търговище и Фондация "Туризъм и устойчиво развитие" - Търговище и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Защитена местност “Урумово лале”
Урумово лале
Урумово лале
Заема каменист, силно варовит стръмен склон, землище с. Пайдушко. Под защита се намира естествено находище от 12,0 ха на растителния вид Урумово лале, представен в трите му форми - жълта, пъстра и червена. Последната форма е представена от единични екземпляри. Видът под защита е български ендемит, застрашен от изчезване и включен в “Червената книга” на България.
Последна актуализация на 21.11.2007