Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Търговище и Фондация "Туризъм и устойчиво развитие" - Търговище и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Защитена местност “Петка балкан”

Обявена е за защитена територия за съхранение на вековна церова гора на площ 5,4 ха в местността ”Бабаконду”, землище с. Братово.

Защитената местност е свързана с историческо събитие през ХVI в. и предания за потурчването на месното население. В наши дни на това място от жителите района се правят тържества – събори.

Последна актуализация на 21.11.2007