Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Търговище и Фондация "Туризъм и устойчиво развитие" - Търговище и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Природна забележителност “Водопада” и Природна забележителност “Коня”
Защитена местност "Парка"
Защитена местност "Парка"

Намират се в живописната местност “Парка” (на 7 км от гр. Търговище), образувана от коритото на река Врана, живописно прорязваща склоновете на Преславската планина, дял от Източна Стара планина.

“Коня” е скално образование – голина, наподобяващо изображение с форма на кон, а “Водопада” е малък водопад, образуващ се от излизащ на скалната повърхност малък подземен приток на река Врана.

Последна актуализация на 21.11.2007