Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Търговище и Фондация "Туризъм и устойчиво развитие" - Търговище и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Защитена местност Игликина поляна

Намира се в местност ”Кайрака” на площ от 8,3 ха и е обявена за защитена територия на естественото находище на лечебна иглика, растителен вид с ограничителен режим на ползване. Целогодишно е обект на неорганизиран туризъм, поради красивата природа, съчетание на защитения обект с ограждаща го смесена широколисна гора и близостта на гр. Търговище.

Последна актуализация на 21.11.2007