Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Търговище и Фондация "Туризъм и устойчиво развитие" - Търговище и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Природна забележителност Дервентската пещера

Намира се на склоновете на Преславската планина, в Пролазкия пролом, землище с. Пролаз. Пещерата е една от малкото в този край, известна освен с големината си и с богатството на ексцентричните образования на хелектитите и дендритите, змиевидните извивки на преградите на синтровите езерца с пещерни бисери в тях и масивните сталагмити, осеяни с червеникавокафяви до розови и млечнобели кристали.

Пещерната фауна е представена от прилепите, достигащи десетки броя.

Последна актуализация на 21.11.2007