Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Търговище и Фондация "Туризъм и устойчиво развитие" - Търговище и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Исторически музей - Търговище

Съхранява богат фонд с над 27 000 музейни единици, веществени и документални паметници от неолита до нашето съвремие. Намира се във Възрожденския квартал Вароша. Разположен е в пет адаптирани старинни сгради от ХІХ и ХХ век.

Музеят предлага по заявка тематични беседи и туристическа обиколка из забележителностите на града.

7700, гр. Търговище
ул. “Митрополит Андрей” № 2
тел. 0601/ 64 147, 65 216, 62 131, 64 153
e-mail: trgmuseum@abv.bg 
URL: http://trgmuseum.hit.bg/

Последна актуализация на 21.11.2007