Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Търговище и Фондация "Туризъм и устойчиво развитие" - Търговище и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Археологическа експозиция

В сградата на бившето училище “Хаджи Руси” (1907 г.). Представя Търговишкия край от праисторически времена до Средновековието. Тук може да се види уникалната култова сцена от с.Овчарово, модел на праисторически дом и художествени образци на керамичното производство от енеолита, разнообразни идолни колекции.

Античността е представена с образци-шедьоври на тракийското изкуство като известната матрица от с. Гърчиново, богати колекции от тракийски оброчни плочи.

Средновековието е представено с находки от типични ранновизантийски и старобългарски средновековни крепости и некрополи, с акцент върху материалите открити в крепостта “Крумово кале”/"Мисионис"/.

ул. “Трети март“ № 2

Последна актуализация на 21.11.2007