Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Търговище и Фондация "Туризъм и устойчиво развитие" - Търговище и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Училище “Св. св. Седмочисленици” (Славейковото училище)

Сградата е паметник на културата с национално значение. Построена през 1863 година за светско училище, тя е уникална и рядко срещана по мащабите си за България от епохата на Възраждането. В нея е учителствал Петко Р. Славейков. Затова в историческото съзнание на търговищенци училището остава като “Славейковото училище”.

Сградата е разположена като подчертан вход към старинния квартал “Вароша”. Нейният монументален характер винаги е бил носител на историческата памет на нашия град.

Днес в нея се съхранява фондът на Историческия музей, който наброява 30 000 музейни единици и научната библиотека.

7700 гр. Търговище
ул. ”Раковски” 2

Последна актуализация на 21.11.2007