Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Търговище и Фондация "Туризъм и устойчиво развитие" - Търговище и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Сахат Джамия – гр. Търговище

Мюсюлманският храм е построен през XVIII век.

Намира се в централната част на областния център град Търговище и има статут на паметник на културата от местно значение. Посещава се от голям брой български и чуждестранни туристи.

Притежава характерен стенопис. Вътрешните стени на залата за молитва майсторски са изписани с арабски текстове от Корана и декорация от стилизирани растителни и геометрични орнаменти.

ул. ”Велико Търново” 2
тел.: 0601 66 215

Последна актуализация на 21.11.2007