Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Търговище и Фондация "Туризъм и устойчиво развитие" - Търговище и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Къща-музей “Никола Маринов”

Родната къща на художника. Намира се в старата градска част “Вароша”, близо до центъра на Търговище. Тя е неделима част от запазената ески-джумайска атмосфера, заедно с реставрираните и запазени възрожденски къщи.

Последна актуализация на 21.11.2007