Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Търговище и Фондация "Туризъм и устойчиво развитие" - Търговище и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Къща-музей "Никола Симов-Курото"

Родната къща на известния български революционер Никола Симов-Курото - знаменосец на Ботевата чета. Експозицията разказва за неговия живот и съдба, както и за националноосвободителните борби на търговищкото население през Възраждането.

гр. Търговище
ул. “Екзарх Йосиф” № 9

Последна актуализация на 21.11.2007