Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Търговище и Фондация "Туризъм и устойчиво развитие" - Търговище и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Етнографска експозиция “Хаджи Ангелова къща”

Един от най представителните  паметници на възрожденската жилищна архитектура в гр.Търговище (1863). Представени са колекции от разнообразни експонати характерни за  бита, традициите, народните вярвания, обичаи и занаяти на местното население.

гр. Търговище
ул. Г. С. Раковски № 14

Последна актуализация на 21.11.2007